اب و لاغری

نوشیدن آب کالری سوزی را در حالت استراحت در افراد (کالری سوخته شده در حال استراحت) افزایش می‌دهد و درواقع متابولیسم پایه در این افراد افزایش می‌یابد. مطالعات نشان داده‌اند که در بزرگسالان مصرف انرژی در حالت استراحت 10 دقیقه پس از نوشیدن آب 24- 30% افزایش‌یافته است. این زمان در حالت عادی حدوداٌ 60 دقیقه طول می‌کشد. در مطالعه دیگری بر روی کودکان چاق و دارای اضافه‌وزن نشان داده‌شده که پس از نوشیدن آب سرد توسط این کودکان مصرف انرژی در حال استراحت تا 25% افزایش‌یافته است. مطالعه‌ای بر روی زنان دارای اضافه‌وزن انجام شد، در این مطالعه اثر افزایش مصرف آب به بیش از 1 لیتر در روز را بررسی کردند. نتایج نشان دادند که افرادی که در طی یک دوره 12 ماهه آب بیشتری مصرف کردند 2 کیلوگرم کاهش وزن بیشتری داشتند. درنتیجه از این مطالعات می‌توان نتیجه گرفت که نوشیدن 0.5 لیتر آب بیشتر باعث افزایش 23 کالری به کالری‌های سوخته شده است؛ که در طول یک سال 17000 کالری معادل سوزاندن 2 کیلوگرم چربی است! اب و لاغری

تاثیر خوردن آب بر کاهش وزن مصرف آب کافی یکی از بهترین راه های تامین مایعات بدن و حفظ آب بدن است. علاوه بر این به نظر میرسد که مصرف آب به طور موقت متابولیسم بدن را ۲۴ تا ۳۰% افزایش می دهد. محققان علت این افزایش متابولیسم را تلاش بدن برای رساندن دمای آب به دمای بدن میدانند. با این حال به نظر می رسد که این اثر تنها ۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از مصرف آب ادامه داشته باشد و میزان افزایش متابولیسم بدن در فردی با فرد دیگر بسیار متفاوت است


دیدگاه کاربران
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

با افزودن دیدگاه خود ما را همراهی کرده و نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

افزودن دیدگاه