برنامه های سلامتی
دستگاه لیفت پوست RF قیمت اعلام شده به ازای هر جلسه میباشد
دستگاه لیفت پوست RF قیمت اعلام شده به ازای هر جلسه میباشد
500000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه ۱ ماهه رژیمی
برنامه ۱ ماهه رژیمی
125000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه ۶ ماهه رژیمی
برنامه ۶ ماهه رژیمی
250000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 5 ماهه رژیمی
برنامه 5 ماهه رژیمی
225000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه ۴ ماهه رژیمی
برنامه ۴ ماهه رژیمی
200000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 3 ماهه رژیمی (رالی لاغری)
برنامه 3 ماهه رژیمی (رالی لاغری)
175000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 2 ماهه رژیمی
برنامه 2 ماهه رژیمی
150000 تومان
مشاهده جزئیات