سوالات متداول
1 سلام من یه نوزاد دو ماهه دارم شیر میدم شیرم کم نمیشه اگر رژیم بگیرم ؟
2 سلام من شیرده هستم خیلی هم ضعف میکنم میتونم رژیم بگیرم؟
3 سلام خانم دکتر من مادر شیرده هستم چقدر میتونم در ماه کاهش داشته باشم ؟