مدت زمان تحویل

ضمن احترام مدت زمان ارسال رژیم و خدمات بین ۵ ساعت الی ۴۸ ساعت متغییر میباشد چرا که در بعضی موارد بررسی اطلاعات بیماری مراجعین به طول می انجامد.


در صورت هر گونه سوال و مشکلی به دایرکت اینستاگرام ما پیام دهید
@ghafaridiet