روند استرداد وجه

با توجه به خدماتی بودن سایت ما و عدم وجود محصول برای مرجوع شدن 

در صورتی که پس از واریزی شما خدمت انتخاب شده مثل رژیم یا ورزش ارائه شود و در پنل کاربری شما قرار گیرد امکان استرداد وجه وجود ندارد 


در صورت هر گونه سوال و مشکلی به دایرکت اینستاگرام ما پیام دهید
@ghafaridiet