برنامه های سلامتی
برنامه ۱ ماهه رژیمی
برنامه ۱ ماهه رژیمی
95000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه ۶ ماهه رژیمی با تثبیت وزن رایگان
برنامه ۶ ماهه رژیمی با تثبیت وزن رایگان
225000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 5 ماهه رژیمی  با تثبیت وزن  رایگان)
برنامه 5 ماهه رژیمی با تثبیت وزن رایگان)
200000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه ۴ ماهه رژیمی با تثبیت وزن  رایگان(چالش يلدا
برنامه ۴ ماهه رژیمی با تثبیت وزن رایگان(چالش يلدا
175000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 3 ماهه رژیمی
برنامه 3 ماهه رژیمی
150000 تومان
مشاهده جزئیات
برنامه 2 ماهه رژیمی
برنامه 2 ماهه رژیمی
125000 تومان
مشاهده جزئیات